Achtergrond

Socialadvisors is in de wereld gezet om de diversiteit in denken, voelen en handelen te gebruiken voor even zo diverse organisaties en professionals.
Het groeide uit tot een bedrijf dat al deze pijlers kan ondersteunen. Om de slagkracht te vergroten en aan de vraag te kunnen voldoen, nodig ik collega Zelfstandige Professionals uit tot samenwerking om zo een totaalaanbod te kunnen bieden vanuit de bedrijfsfilosofie van Socialadvisors.

Adrianne van Doorn

Why
Ik geloof in de wens tot kwaliteit en professionaliteit van mensen en organisaties. Het raakt me om te zien wat er gebeurt als het onverwachte naar boven komt waardoor mensen in hun plezier en innerlijke drive komen. Hierdoor is de motor van verandering niet meer te stoppen. Bevlogenheid, sprankeling en samenwerking zien ontstaan en hierdoor de effectiviteit zien groeien, is wat mijn werk mooi, uitdagend en intrigerend maakt. Ik ben ervan overtuigd dat als mens, professional en organisatie groeien, er een effectieve werkomgeving ontstaat met gezonde, blije en vitale mensen.

How
Door lastige vraagstukken te versimpelen en de mens eraan te verbinden. Door stapsgewijs eenvoudige processen aan elkaar te linken, te vergroten en te versterken. Ik onderzoek grondig wat er reeds is en wat er op maat gesneden dient te worden. Methoden en technieken inzetten of ontwikkelen en toevoegen. Ik hou ervan om nieuwe dingen te stimuleren, uit te proberen vanuit vertrouwen en overtuiging. Hierdoor kunnen medewerkers groeien naar excellentie. Dit doe ik gefundeerd en met een dosis humor en zal dus kritisch meekijken en meewerken. Ik luister naar dat wat niet gezegd wordt en mijn uitdaging is dit boven water te krijgen. Hierdoor kan ik toewerken naar praktisch en oplossingsgericht handelen. Ik ben directief reflectief ingesteld waardoor bestaande vragen anders bekeken worden.

What
Mensen helpen ontwikkelen vanuit een brede werkervaring met zeer diverse doelgroepen waarbij steeds de professional centraal staat. Door het verbinden van de werkvloer met het management zodat ze dit pad zelf kunnen bewandelen. Ik ondersteun directie en management om de veranderende wereld om te vormen in een passende mix van ruimte geven en begeleiden van de werkvloer. Altijd op zoek naar oplossingen vanuit visie en mogelijkheden om zo vanuit contact met jezelf de ander tegemoet te treden en tot krachtige samenwerking te komen.

Who
Adrianne van Doorn, train de trainer, opleider, methodisch ontwikkelaar, supervisor, coach, consultant. Ik ben een eigenzinnig, nieuwsgierig mens die graag op ontdekkingstocht is. Moeder van een sociale dochter en inventieve zoon. Houd van theater, zingen en creativiteit. Ik mag graag de diepgang opzoeken vanuit contact met de ander. Ik geloof in de maakbaarheid van oplossingen en houd niet van vastgeroeste systemen. Gevoelig voor sfeer en mag graag uitdagen en prikkelen op een transparante wijze.

Ik ben ontwikkelingskundige, Daarbij wordt gerefereerd aan de essentie die door alle opleidingen, scholing en werkervaring heen loopt. Mijn passie is me richten op het duurzaam ontwikkelen van de (professionele) mens en organisatie. Het veranderen en komen tot vernieuwde inzichten, toevoegen van kennis en ervaring, en komen tot vergroten van effectief handelen…

Ik ben 30 jaar terug begonnen als agogisch werker om vervolgens de opleiding tot dramatherapeut te volgen, alwaar ik naast de therapeutische ervaring ook mijn innovatieve kant ontwikkelde. Na een aantal jaren heb ik me als trainer voornamelijk gericht op het aanleren van doelgerichte vaardigheden, die ik ook andere trainers weer aanleerde in een train-de-trainer-opleiding. Als supervisor leerde vooral hoe ik de processen kan begeleiden die professionals ondersteunen in het zelflerend werken. De online- en innovatieve middelen heb ik op de voet gevolgd en omarmd.

Om het eigen professionele handelen kritisch te bekijken en blijvend te ontwikkelen, volg ik geregeld bijscholingsprogramma’s, zijn er regelmatige intervisiebijeenkomsten met vakgenoten, daarnaast consulteer ik collega’s.