Achtergrond

Ik ben begonnen als agogisch werker om vervolgens de opleiding tot dramatherapeut te volgen, alwaar ik naast de therapeutische ervaring ook mijn innovatieve kant ontwikkelde. Na een aantal jaren heb ik me als trainer voornamelijk gericht op het aanleren van doelgerichte vaardigheden, die ik ook andere trainers weer aanleerde in een train-de-trainer-opleiding. Als supervisor leerde vooral hoe ik de processen kan begeleiden die professionals ondersteunen in het zelflerend werken. De online- middelen heb ik op de voet gevolgd waarbij ik vooral het beeldbellen en mailen als toegevoegde waarde inzet en andere professionals inmiddels leer dit ook doelgericht toe te passen.

Inmiddels ben ik doorgegroeid tot ontwikkelingsdeskundige, waarbij gerefereerd wordt aan de essentie die door alle opleidingen, scholing en werkervaring heen loopt. Mijn passie is me richten op het duurzaam ontwikkelen van de (professionele) mens en organisatie. Het veranderen en komen tot vernieuwde inzichten, toevoegen van kennis en ervaring, en komen tot vergroten van effectief handelen.
Om mijn eigen professionele handelen kritisch te bekijken en blijvend te ontwikkelen, volg ik geregeld bijscholingsprogramma’s, en zijn er op zeer regelmatige basis intervisiebijeenkomsten met vakgenoten, alsook collegiale consultatie.

 

 

Socialadvisors heb ik opgericht om diversiteit in mijn denken en handelen te gebruiken voor even zo diverse organisaties en professionals.

Socialadvisors groeide tot een bedrijf dat al deze pijlers kan ondersteunen.
Om de slagkracht te vergroten, nodig ik collega Zelfstandige Professionals uit tot samenwerking om zo een totaalaanbod te kunnen bieden vanuit de bedrijfsfilosofie van socialadvisors.

Adrianne van Doorn