Ontwikkelingskunde

Ontwikkelingskunde©

Er verandert veel in de beroepen van de toekomst. Voor mensen die met mensen werken is het een uitdaging om voortdurend te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen. Meer dan ooit zullen mens en professional samen moeten blijven evolueren.

Dit vraagt een nieuwe aanpak, een nieuwe methode, anders kijken en handelen dan voorheen.

Zo ontstond Ontwikkelingskunde©, een vak apart. 

 

  • Leergang Ontwikkelingskunde©

… is de postacademische, geaccrediteerde leergang die in samenwerking met het GITP-PAO is ontstaan. Hij bestaat uit een blended leermodule waarin on- en offline met elkaar leren centraal staat.

Deze leergang kijkt naar wat professionals nodig hebben om continue ontwikkeling in bedrijven te kunnen bewerkstelligen. Wat zijn de banen van de toekomst? Hoe zet dit zich dan af tegen de regelgeving die bij beroepscodes horen? Hoe kun je werken met ontwikkelingsgroepen om er een maximaal rendement uit te halen?

Het antwoord is een mooie, rijkelijk beladen leergang, doorspekt met leren aan de hand van de praktijk. Het met elkaar leren en ontwikkelen in ontwikkelingsgroepen. De Ontwikkelingskundige wordt expert als het gaat over volwassen leren. Hij weet wat hiervoor nodig is en weet wat deelnemers in de ontwikkelingsgroepen, alsook de organisatie, nodig hebben om het praktijk-leren te verweven in het handelen van medewerkers.

  • Bordspel Ontwikkelingskunde©

… is een methodische werkvorm waarbij gevisualiseerd wordt hoe echt leren en ontwikkelen in mekaar zit. Het spel is ontworpen om deelnemers aan ontwikkelingsgroepen op een gestructureerde wijze te begeleiden.

Als je met elkaar om de tafel zit, hoe zorg je er dan voor dat het doelgericht blijft? Hoe weet je dat wat je bespreekt niet alleen prettig is, of om even je hart te luchten, maar dat het ook bijdraagt aan leren en ontwikkelen in de professionele context?
Door aan tafel het gesprek letterlijk en figuurlijk “in het midden” te leggen. Door het proces visueel en inzichtelijk te maken en daardoor met elkaar gefocust te kunnen werken op de leervraag van de ander, alsook die van jezelf.

  • Gilde van Ontwikkelingskundigen©

… bestaat uit professionals die met succes de Leergang doorlopen hebben. Zij komen jaarlijks samen om hun “meesterproef” af te leggen. Deze mensen delen met elkaar hun ervaring en kennis, en dragen samen hun vak en passie als Ontwikkelingskundigen uit.

  • Website Ontwikkelingskunde

Wie meer wil weten over deze onderwerpen, kan er alles over lezen op de website Ontwikkelingskunde.