Organisatieadvies & Consulting

Organisatieadvies & Consulting

Organisaties ondersteunen in een transitieperiode waarbij overstijgend meegekeken wordt over verschillende hiërarchische lagen. De mix van klanten, medewerkers, organisatie en (kwaliteits)eisen borgen waarbij iedere belanghebbende subtiel tot zijn recht komt.

Voorbeelden van processen:

• Kwaliteitsprotocol opstellen en vergroten van klanttevredenheid
• Onderzoeken van kwaliteit en effectiviteit in verslaglegging
• Implementeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Welzijn Nieuwe Stijl
• Ondersteunen in transitie Het Nieuwe Werken (HNW)
• Begeleiden beginnende ondernemers (ZZP) in bedrijfsvoering

Testimonials

Door het koppelen van een kwaliteitsmeting van onze verslaglegging met een plan van aanpak hebben we onze medewerkers doelgericht kunnen bijscholen.
Manager People Management

Door overstijgend na te denken over de wensen en behoeften van het personeel weten we nu hoe we in het managen van onze medewerkers dat kunnen bieden wat effectief werkt op lange termijn.
Teammanager grote organisatie

Door samen na te denken over nieuwe mogelijkheden en te komen tot een specifieke doelstellingen, weet ik waar ik me nu op kan richten met mijn eigen bedrijf.
Beginnende ZZP-er

Als team hebben we gekeken naar wat we nodig hebben om op een prettige en constructieve manier met elkaar samen te werken. Het was heel spannend omdat er veel oud zeer lag, maar nu hebben we hernieuwde afspraken en voel ik me veilig om mijn mening te laten horen.
Deelnemer ontwikkelingstraject communiceren op de werkvloer