Missie en visie

MISSIE EN VISIE

Missie

Socialadvisors verbindt op treffende wijze het eigen gedrag en de wens tot professioneel handelen in een toepasbare en krachtige leeromgeving waardoor mensen en organisaties toegaan naar duurzame ontwikkeling.

Visie

Lastige thema’s en vraagstukken in een veilige leeromgeving bespreken en methodisch onderbouwen, waardoor er reflectie ontstaat op eigen handelen. Hierdoor ontwikkelt de professional nieuw gedrag in denken, voelen en handelen. Dat kan daadwerkelijk toegepast worden omdat het doordacht, uitgeprobeerd en doorgeoefend is.