Ron Bolscher – detailpagina

Why
Ik werk graag met professionals in de dienstverlening, welzijnssector en gezondheidszorg, zowel individueel als in teamverband, die vraagstukken hebben rondom beroepsmatig handelen. De uitdaging voor mij is tekens weer om samen de complexiteit en gelaagdheid van de vraag te verkennen en deze terug te brengen naar eenvoudige antwoorden en persoonsgerichte handelingen in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit met focus op de eindgebruiker, de klant.

How
Elke professional brengt zichzelf mee en is zijn eigen instrument in het samenwerken met anderen. Bewustwording door middel van reflectie op eigen drijfveren, handelingen en denkwijzen in de werkcontext en weten wat daarin te willen en te kunnen, zet de interne motor aan voor nieuwe acties. Het verbinden van persoon, taak, organisatie en werkprocessen en weten wat hem/haar daarin te doen staat, zet aan tot resultaat gericht werken. Eigen verantwoordelijkheid en het hebben van eigen invloed en eigen kunnen staan hierin centraal.

What
Processen beïnvloeden mensen, mensen beïnvloeden processen.
Mensen vormen organisaties, organisaties vormen mensen.
Ik zet mijzelf in als instrument met hoofd, hart en handen en laat zien wat ik doe en ervaar in het nu. Dit zowel persoons- als teamgericht, ofwel reflection in action gericht op de vraag die speelt en daarbij gebruik makend van het brede scala aan begeleidingsvormen.

Who
Ron vijftiger:
Coach / supervisor / intervisor / trainer / trainingsacteur / Social worker.

Gedreven door ruim 25 jaar werkervaring vanuit diverse posities, werk ik vanuit overtuiging, volhoudend, passioneel en resultaatgericht. Waarbij ik het niet schuw om de lat een tikje hoger te leggen en daarin vertrouw op de menselijke kracht van telkens vooruit willen, willen en kunnen leren, gelardeerd met humor en relativering, met een scherp oog voor cliënten, professionals en organisaties.