Suzan Oosterdijk – detailpagina

Why
Ik wil mensen in verbinding brengen met hun persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Ik hou ervan om het enthousiasme en de energie te zien ontstaan gedurende deze beweging naar verandering.
Het is prachtig om mensen te mogen begeleiden tijdens hun zoektocht naar hun kwaliteiten en mogelijkheden. Samen de diepgang ingaan, waarbij ieder mag zijn wie ze zijn en zo te ontdekken waar het in hun leven echt om draait.

How
Door mijn open, enthousiaste en professionele houding nodig ik mensen uit zichzelf te zijn en van daaruit te groeien. Ik ben kritisch maar behoud een open blik. Ik stel me kwetsbaar op en met die kracht nodig ik mensen uit om tot zelfinzicht te komen. Dat maakt dat keuzes makkelijker worden gemaakt en men verder komt in zijn ontwikkeling. Elkaar van mens tot mens ontmoeten door mezelf te laten zien, met een toegankelijke en luchtige houding en met oprechte humor. Dat is hoe ik werk.

What
Verbinding maken tussen mens en organisatie middels trainingen en coachingstrajecten. Open en heldere communicatie staat daarbij op een hoog plan. Mensen worden in hun persoonlijke ontwikkelingsprocessen gezet en er worden praktische en haalbare handvatten aangeboden om zo de gestelde doelen te bereiken.
Het (h)erkennen van kwaliteiten en kunde maakt dat de verbinding kan worden gelegd en dat mens, professional en organisatie in ontwikkeling komen waarbij alle partijen elkaar echt gaan zien en constructief gaan inzetten. Hierbij ga ik voor effectiviteit, besparing en winst maar met plezier voor alle belanghebbenden.

Who
Suzan Oosterdijk, veertiger, coach, trainer, Video Interactie Begeleider, maatschappelijk werker.
Met meer dan 15 jaar werkervaring vanuit verschillende functies, blijf ik mij breed oriënteren en ontwikkelen binnen zowel profit als non-profit organisaties. Dit alles doe ik vanuit gedrevenheid en passie. Ik combineer mijn gezin met het werken in loondienst en als zelfstandige. Daarnaast vind ik het belangrijk om sportief en sociaal bezig te zijn en rust te vinden binnen mindful leven.